in

Kırsal ekonomik altyapı proje başvuruları başladı

  • Okuma Süresi:2Dakika
  • Karakter Sayısı:339karakter

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Ekonomik Altyapı projelerine yönelik hibe desteği başvuruları başladı. Bu kapsamda birçok bitkisel ve hayvansal üretim konularında proje tutarı 20 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar olan projelere yüzde 50 hibe desteği sağlanacak

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2020-2021 başvuru dönemi başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Hibeye esas proje tutarı alt limit 20 bin TL üst limiti ise 500 bin TL’dir. Başvurular 20 Şubat 2021’de son bulacak. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, [Balya, Silaj Makinesi ve Çiftlik Gübresi Depolama ve/veya İşleme ve Dağıtma Sistemleri, Süt Soğutma Tankları, Süt Sağım Sistemleri, Yem Karma Makinesi, Yem Kırma/Ezme Makinesi, Büyükbaş/Küçükbaş Hayvanlar İçin Yemlik ve Suluk, Hayvan Padok Sistemleri, Üstü Kapalı Kaba Yem Deposu, Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Ahır, Ağıl,  Kanatlı Kesimhanesi, Örtü Altı Tarım, Kültür Mantarı, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb.], ( Bu konulara sadece Tarım Bağ-Kur’una kayıtlı kişiler müracaat edecektir. Tesisin Yapı Ruhsatı olması gereklidir. ) Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar, (Arıkovanı, arıcılık ekipmanları ve tesis yapımı) Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları, El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb.) İpek Böceği Yetiştiriciliği Yatırımları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Taş toplama, balya makinesi, silaj paketleme makinesi, elektrikli traktör) Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları, (Sadece ürün işleme ekipmanları)hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Haberimizi puanlar mısınız?