içinde

Mesleki eğitime yardımcı kaynak

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında ülke genelinde okullara 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basılarak dağıtıldı

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’nde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında, seçilen okullara 2020’de 164 milyon liralık yatırım yapıldı. Projenin amaçlarından birinin de bu okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik yardımcı kaynak desteği sağlanması olduğunu açıklayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 9, 10, 11 ve 12. sınıf seviyelerinde hazırlanan ve 2 bin 680 sorudan oluşan yardımcı kaynak seti basıldı ve öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Yardımcı kaynaklar, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe grubu alanlarından tüm üniteleri kapsıyor” ifadelerine yer verdi. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ni hayata geçirdiklerini anlattı.