in

Orman Bölge’de eğitimler sürüyor

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:218karakter

 

Yeni fikirler üretmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak üzere proje üretmek isteyen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından verilen Proje Döngüsü Yönetim Eğitimine katıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde; Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Uzmanı Hande Özger tarafından Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ile proje hazırlama, yöneticiliği ve yönetimi konusunda bilgiler verildi. Katılımcılara eğitimde; proje yönetim süreçleri, proje yönetim araç ve teknikleri ile standartları, örnekler ve uygulamalar aktarılırken aynı zamanda uluslararası proje hazırlama konusunda da teknik destek sağlandı. Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi ile; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin proje yapma yetkinliğinin artması, daha çok sayıda ve nitelikli projelerin yapılmasının sağlanması amaçlanırken; aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması da hedefleniyor. Proje Döngüsü ve Yönetimi Eğitimi sonunda; tüm katılımcılara Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi Katılım Belgeleri takdim edildi ve başarılar dilendi.

Haberimizi puanlar mısınız?