in ,

Ormanlarda tatbikat

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:278karakter

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, ormanların en uygun şekilde bakımı ve işletilmesi için tatbikatlar yapılıyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabii olarak yetişmiş ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile, orman alanlarının en verimli biçimde işletilmesine imkân verecek biçimde varlıklarının devam ettirilmesi için silvikültür çalışmaları yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen Silvikültür- Ağaçlandırma Tatbikatlarının ilki Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı. Gediz-Simav ve Emet İşletme Müdürlüklerinde görevli Orman İşletme Şeflerine yönelik olarak düzenlenen Silvikültür- Ağaçlandırma Tatbikatı Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Merkez, Çukurören ve Şaphane Şefliklerinde hazırlanan sahalarda gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür’ün katılımı ile yapılan tatbikatta, karaçamda doğal gençleştirme ve sıklık bakımı, kızılçamda gençlik bakımı ve fidan sayımı, kızılçamda gençlik bakım tedbirleri ve makinalı seyreltme çalışmaları konuları uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı. Silvikültürel uygulamaların teknik ve esaslarının da anlatıldığı tatbikatta, dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu ve genel değerlendirmeler yapıldı.

Haberimizi puanlar mısınız?