in ,

Toprak yangını raporu yayımlandı

  • Okuma Süresi:2Dakika
  • Karakter Sayısı:514karakter

Kütahya’nın Simav ilçesinde, topraktan dumanlar çıktığı haberi üzerine konuyla ilgili araştırma yapmak için görevlendirilen Jeoloji Mühendisliği Bölümü akademisyenleri hazırladıkları raporu kamuoyuna sundu

DPÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde görevli akademisyenler Simav’da yerden duman çıktığı haberi üzerine bölgede incelemelerde bulundu. Simav İlçesi Akdağ Beldesi sınırları içindeki bir bölgede topraktan duman çıktığı yönünde Kütahya Valiliğine yapılan bildirimin ardından Valilik, Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal’la iletişime geçerek bölgede yaşanan durumun araştırılması için çalışma ekibi oluşturulmasını istedi. Uysal tarafından görevlendirmeyle Jeoloji Mühendisliği öğretim üyeleri Doç. Dr. Cafer Özkul, Doç. Dr. Hüseyin Karakuş ve Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan araştırma yapmak için bölgeye gitti.

RAPOR KAMUOYUNA SUNULDU

Dumanın çıktığı bölgede araştırma yapan öğretim üyeleri, hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaştılar. Üç akademisyenin ortak raporunda şu ifadelere yer verildi: “Turba yangınının, Simav İlçesi Akdağ Beldesi sınırları içinde, eski bir sulak alan özelliği taşıyan 1961-1982 yılları arasında kurutularak tarım alanına dönüştürülmüş olan ve halk arasında ‘deniz tarlası’ olarak bilinen, eski Simav Gölü’nün tabanının kuzey kıyısında yer aldığı tespit edilmiştir. Yangının, tarla-mera sınırını ayırmak amacıyla kazılmış yaklaşık 1,5 m derinlikte bir hendek içinde,  alevsiz yanma ve kesif duman şeklinde olduğu gözlenmiştir. Bu tür yangınlar, sulak alanlarda oluşmuş bir bataklık kömürü olan turbanın alevsiz yangını olarak tarif edilebilir. Bataklık kömürü (turba) yüksek oranda karbon içerir ve doğal olarak gözeneklidir. Kuruyan turba yangınlarını yıldırımlar, orman yangınları, insan kaynaklı süreçler ve hatta gün içindeki aşırı sıcaklar başlatabilir.

RAPORDA ÖNERİLER DE SIRALANDI

Küresel ısınmanın etkisini giderek göstermesi nedeniyle uzun süreli kuraklık dönemlerinde bu tür olayların meydana gelmesi kaçınılmaz görünmektedir. Bu durum dikkate alındığında eski Simav Gölü’nün bulunduğu alanda turba tutuşmalarının tarımsal arazilerde yangın çıkartma potansiyeli bulunmaktadır. Bu sebeple, oluşabilecek bir yangın riskini en alt seviyede tutmak için:

1- Ovada gelişi güzel kazılar engellenmelidir. 
2- Yangının çıktığı alan en kısa sürede kil içeriği yüksek nebati toprak ile yaklaşık 50 cm kalınlığında bir örtü ile kaplanmalıdır.
3- Olası yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirli noktalara kil içeriği yüksek nebati toprak stoku yapılmalıdır.

Kütahyaenteresanolay topraktanduman çıkıyor kütahya haber kütahyadanhaber valiliktalimat araştırma

Haberimizi puanlar mısınız?