içinde

Yol haritası çalıştayı düzenlendi

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bölgenin tekstil üretimindeki yeri ve teknik tekstil üretimi için fiziki ve beşeri gerekliliklerin tespit edilmesi için çalıştay düzenlendi

“TR33 Bölgesi Teknik Tekstil Üretimi Yol Haritası” ile bölgenin mevcut durumu, ulusal ve uluslararası durumu ve yönelimi kesiştirilerek kısa, orta, uzun vadeli hedefleri ve aksiyonlarını ortaya koymak amacıyla Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen çalışmada, illerde hangi firmalar tarafından teknik tekstile yönelik hangi ürünlerin üretilebileceği araştırılacak. Bölgede üretilebilecek teknik tekstil ürünlerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde pazar araştırması yapılacak. Teknik tekstil üretimi ile ilgili ulusal ve uluslararası iyi uygulama örnekleri içerisinde Bölgede uygulanabilecek özelliklere sahip olanlar hakkında bilgi verilecek. Teknik tekstil üretimine yönelik ihtiyaç duyulan kaynaklar ortaya konulacak ve kaynaklara ulaşım yol haritası belirlenecek. Teknik tekstil üretiminde ihtiyaç duyulan, uluslararası geçerliliğe sahip belge ve sertifikalar tespit edilecek ve açıklanacak.