in

40 milyon TL’lik TUTAP desteği için son günler

  • Okuma Süresi:2Dakika
  • Karakter Sayısı:324karakter

 

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) için son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı. Program kapsamında toplamda 40 milyon TL hibe sağlanacak

TR33 Bölgesi’nin turizm ve kırsal alan potansiyelinin değerlendirilerek yerelde istihdam olanaklarının, kaynak verimliliğinin ve refah düzeyinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) başvuruları için son tarih 15 Ocak 2023 olarak açıklandı. Zafer Kalkınma Ajansı’ndan edinilen bilgilere göre programın öncelikleri; Doğa, inanç, karavan, spor, tarih ve kültür, termal gibi alternatif turizm  ve yaratıcı turizm faaliyetleri açısından bölgede öne çıkan merkezlerin cazibesini ve bilinirliğini artıracak altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi; Kırsalda tarımsal üretimde katma değeri artıran, kaynak verimliliği sağlayan ortak faydaya yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması; Coğrafi işaretli ürünlerden elde edilen katma değeri artırmaya yönelik olarak istihdam odaklı üretim ve hizmet merkezlerinin oluşturulması; coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma düzeyinin artırılması olarak ifade edildi.

PROGRAM İÇİN UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Program için uygun başvuru sahipleri, “TR33 Bölgesindeki Valilik, Kaymakamlık, Belediye, Üniversite, Bölge / İl / İlçe Müdürlükleri, İl Özel İdaresi, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diğer Mahalli İdareler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Kooperatif ve Birlikler” olarak bildirildi. Program için uygun ortaklar, “TR33 Bölgesi’nden veya dışından; Uygun Başvuru Sahipleri, Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları” olarak ifade edildi. Program için uygun iştirakçiler ise, siyasi partiler ve alt birimleri hariç tüm gerçek ve tüzel kişiler olabiliyor.

Haberimizi puanlar mısınız?