içinde

Barajlarda doluluk yüzde 66,88

Kütahya İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Barajların doluluk oranını paylaşan DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, “Doluluk oranı ortalaması yüzde 66,88” dedi

Suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakmanın en büyük görev olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Suyun sürdürülebilirliğini sağlamak, suyu kirletmemek, gübreleme başta olmak üzere tarımsal üretimi yeniden kurgulamak bizim en büyük görevimiz. Gelecek nesillere sağlıklı, temiz su kaynakları bırakmak için el birliğiyle gayret göstermeliyiz” dedi. Vali Ali Çelik’in açış konuşmasının ardından DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak, 2021 yılı DSİ Su Yatırımları ve Kamu Kurumlarının Havza Koruma çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Kütahya’nın nüfusa göre içme suyu ihtiyacının 18 hm3/yok olduğunu belirten Kavak, 25,91 hm3/yıl kaynak olduğunu ve kayıp kaçak oranının yüzde 27 düşürülmesi halinde 2040 yılına kadar şehrin su ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi. Kavak, Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımda suyun etkili ve verimli kullanımı, çiftçi eğitimi ve iyi tarım uygulamaları kapsamında 87 köyde 261 çiftçiye eğitim verildiğini, Orman Bölge Müdürlüğünce ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında 40 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığını aktardı. Toplantı, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’ın içme suyu analizleri sunumu ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce yapılan Ulusal Su Bilgi Sistemi Veri Girişleri sunumuyla devam etti. Toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.