in

Darbeci kadrolaşma konferansı yapıldı

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:240karakter

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, ASSAM ve ASDER tarafından düzenlenen Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir başlıklı konferansta açıklamalarda bulundu

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, Darbeci Kadrolaşma Nasıl Önlenir başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Adaleti Savunanlar Derneğinin (ASDER) ortaklaşa düzenlediği ve Adnan Tanrıverdi, Metin Külünk, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Bülent Demir’in de konuşmacı olduğu etkinlikte söz alan Prof. Dr. Kâzım Uysal, konuşmasında şunları söyledi: “Aziz milletimiz tarih boyunca darbelerden çok çekmiştir. Milletimizin tarihinde darbeler ve darbe teşebbüsleri hazin sonuçlara ve büyük felaketlere sebep olmuştur. Tarihimize bakınca darbelerin, adeta geleneğimiz haline geldiğini görürüz. Osmanlı padişahlarının yaklaşık üçte biri asker müdahalesi ile tahttan indirilmiştir. 36 Osmanlı padişahından 12’si isyanlar ve darbelerle tahtını kaybetmiştir. İkinci Bayezid, Genç Osman, Birinci Mustafa, Sultan İbrahim, Dördüncü Mehmed, İkinci Mustafa, Üçüncü Ahmed, Üçüncü Selim, Dördüncü Mustafa, Sultan Abdülaziz ve Sultan İkinci Abdülhamid darbeyle tahttan indirilen padişahlar olmuşlardır. Darbelerde padişahlar, sadrazamlar ve önemli devlet damları acımasızca katledilmişlerdir.”

Haberimizi puanlar mısınız?