in

Gürültü eylem planı devreye alınıyor

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:152karakter

Çevresel gürültünün insan sağlığı üzerinde oluşturduğu zararlı etkileri ortadan kaldırmak için harekete geçen Kütahya Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte kentin gürültü haritasını çıkardı

Gürültü Eylem Planı Projesi kapsamında, gürültü haritasında sınır değerlerin karayolu, demir yolu, eğlence ve sanayi gibi aşıldığı noktalarda gürültünün azaltılması ile ilgili değerlendirme sonrasında belirlenen Gürültü Yönetimine Aday Alanlar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilecek. Gürültü azaltım senaryolarına yönelik fayda ve maliyet analizleri gerçekleştirilerek, elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçları, bir gürültü eylem planı raporu haline getirilerek 18 aylık proje sonucunda ‘Kütahya Gürültü Eylem Planı’ hazırlanacak.

Haberimizi puanlar mısınız?