içinde

Orman işletmelerinde bütçe hazırlığı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Döner Sermaye Bütçe Hazırlık Toplantıları Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz, Kütahya, Simav ve Tavşanlı olmak üzere tüm İşletme Müdürlüklerinde yapıldı

2021 yılına ait bütçe hazırlık toplantılarında planlama, damga, üretim, satış, yol-inşaat, silvikültür ve ağaçlandırma ile mali işler konularında bütçe rakamları tespit edilerek, 2021 yılı planlamaları yapıldı. Tüm İşletme Müdürlüklerinde yapılan döner sermaye bütçe hazırlık toplantıları Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan başkanlığında,  Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve   İşletme Şeflerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İşletme Şeflikleri bazında 2021 yılında yapılması planlanan tüm faaliyetlerin masaya yatırıldığı toplantılarda;  aynı zamanda hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.