içinde

Yabancı Diller Yüksekokuluna tam not

 

Yabancı Diller Yüksekokulu, uluslararası akreditasyon çalışmaları kapsamında titizlikle yapılan hazırlıkların sonucunda Pearson Assured Akreditasyon Kurumu tarafından senelik gerçekleştirilen denetimde başarılı bulundu

DPÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Pearson’un yıllık denetiminde başarılı bulundu. Yüksekokulun 2021 yılında denklik aldığı Pearson Assured’un bağımsız denetçisi Tarek Salama Abulnasr tarafından çevirim içi gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde yüksekokul yönetimi, kalite komisyonu üyeleri ve çeşitli komisyon koordinatörleri hazır bulundu. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Kaan Erarslan’ın üniversite ve yüksekokul hakkında paylaştığı bilgiler ve sunumuyla başlayan toplantıda Tarek Salama Abulnasr organizasyon, öğrenim ve ölçme-değerlendirme başlıkları altındaki ölçütlerin yerine getirilip getirilmediğini inceledi. Abdulnasr, ziyaretinin sonunda gösterilen çaba ve özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Toplantı Prof. Dr. Kaan Erarslan’ın, kalite ve akreditasyon konusunda ekip çalışmasının önemine dikkat çekerek tüm paydaşlara teşekkür etmesi ile sona erdi.