in ,

SOGEP başvurusu için son tarih 27 ocak

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:218karakter

Zafer Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) 2023 başvuruları için son tarihin 27 Ocak olduğunu açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefleriyle Kalkınma Ajansları tarafından Türkiye genelinde yürütülen hibe programı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için uygun başvuru sahipleri şu şekilde: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler

Haberimizi puanlar mısınız?