in

Tavşanlı Belediyesi Dağçeşme için ilana çıktı

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:220karakter

Tavşanlı Dağçeşme Zincirlikaya Millet Bahçesi’ndeki kafe-restoran ihaleyle kiraya sunuluyor. İhale 20 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek
Mülkiyeti Tavşanlı Belediyesi’ne ait olan Dağçeşme Zincirlikaya Millet Bahçesi’ndeki kafe-restoranın kiraya verileceği açıklaması yapıldı. Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık artırma suretiyle kiraya sunulacak olan kafe-restoranın ihalesi 20 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00’da belediye encümeni huzurunda yapılacak. Yapılacak olan ihalede kiralama süresi 3 yıl, muhammen bedel 10 bin TL ve geçici teminat 10 bin 800 TL olarak bildirildi. İhaleye katılmak için gerçek kişilerden istenen belgeler, “Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu, istekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı, bin TL şartname bedelinin Tavşanlı Belediyesi veznelerine yatırılmış makbuzu, Tavşanlı Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge” olarak ifade edildi. İhaleye katılmak için tüzel kişilerden istenen belgeler, “gerçek kişilerden istenen belgeler, bağlı olduğu dernek, birlik, vakıf, oda kayıt ve faaliyet belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi” olarak belirtildi.

Haberimizi puanlar mısınız?