in ,

ADIM Üniversitelerinin kalite birimlerinden toplantı

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:251karakter

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitelerinin bünyesinde bulunduğu ADIM Üniversitelerinin kalite süreçlerini yürüten birimleri çevrimiçi ortamda bir araya geldi

Amacı eğitim, öğretim, Ar-Ge, teknik, sosyal, kültürel alanda üniversiteler arası iş birliğini geliştirmek ve ortak girişimlerde bulunmak olan ADIM Üniversiteleri’nin, Yükseköğretimde Kalite süreçlerini yürüten birimleri çevrimiçi ortamda bir araya geldi.  Toplantıyı koordine eden Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Çelik, “ADIM Üniversiteleri Birliği, hem yeni kurulan hem de uzun süredir faaliyet gösteren üniversitelerden oluşan bir birliktir. Bu nedenle ADIM Kalite Koordinatörleri olarak bir araya gelip, kalite süreçleri konusunda yaşadığımız sorunları dile getirdik. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) kurumsal dış değerlendirme, kurumsal izleme ve kurumsal akreditasyon süreçlerine dâhil olan üniversiteler bu süreçlere yönelik tecrübelerini aktardırlar. Yapılan bilgi alışverişi sonrasında ADIM Üniversiteleri olarak ortak bir platform oluşturarak, iyi uygulama örneği olabilecek süreçlerimizi ve bu süreçlere ilişkin dokümanlarımızı bu platform üzerinden paylaşarak birbirimize destek olacağız. Bundan sonra online olarak daha sık bir araya gelerek her toplantıda bir gündem maddesini ele alacağız” dedi. Toplantı sonunda öğrenci temsilcilerinin de toplantılarda yer alması gerektiğine karar verildi.

Haberimizi puanlar mısınız?