in

Obeziteye çözüm bor, TÜBİTAK destek verecek

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:254karakter

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Öğr. Gör. Dr. Meliha Koldemir Gündüz ile Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Koçak Sezgin’in projeleri TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Türkiye için önemli bir yeri olan bor elementinin, dünyanın önemli halk sağlığı problemlerinden biri olan obezitenin tedavisinde kullanılmasına yönelik projeden bahseden Öğr. Gör. Dr. Meliha Koldemir Gündüz  açıklamalarda bulunarak, “Borun terapötik etkisinin adiposit hücrelerinde yağ birikimini azaltarak kilo vermedeki rolü araştırılacaktır. Obezite tedavisine yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçladığımız bu çalışmada; adiposit hücrelerinde transkriptom analizi ile kilo verme üzerindeki bilinmeyen mekanizmalar aydınlatılacaktır.” şeklinde konuştu.

NADİR HASTALIK ARAŞTIRILACAK

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Koçak Sezgin ise nadir bir hastalık olarak literatürde geçen ‘Skleroderma Patogenezinin’in anlaşılması üzerine bir çalışma yapacak. Halk diliyle insanların hücrelerini taşa çeviren hastalığın aydınlatılması üzerine proje hazırlayan Koçak Sezgin, “Projenin amacı, nadir otoimmün bir hastalık olan Skleroderma Patogenezinin anlaşılması ve tedavi seçeneklerinin araştırılmasıdır. Hastalıkla ilgili özgün, literatüre katkı yapılacak bilgiler elde edilecektir. Proje; moleküler tıp, tıbbı patoloji, tıbbı biyokimya ve romatoloji anabilim dallarını kapsayan multidisipliner bir araştırma olup, projenin sonuçları ile yurtdışı araştırmalar ön görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Haberimizi puanlar mısınız?