içinde

Orman personeline iş sağlığı eğitimi

Gediz’de üretim işçileri ve şeflik personeline İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim verildi

Üretim işçilerinin ve personelin maruz kalabileceği muhtemel risk ve tehlikeleri azaltmaya yönelik yapılan bilgilendirme eğitimi Gediz Orman İşletme Şefi Osman Mozka tarafından verildi. Eğitimde; kişisel koruyucu donanım malzemelerinin önemi, araç ve makinelerin tekniğe uygun kullanılması, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması konuları üzerinde duruldu. Üretim aşamalarında yapılması gerekenler ile özellikle ağaç boylamasında dikkat edilecek hususlar konularının da anlatıldığı bilgilendirme eğitimi; üretim konusunda kaliteli emval elde edilmesi, üretim kayıplarının ortadan kaldırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yapıldı.