içinde

Üniversite sanayi işbirliği sürüyor

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (DPÜ TTO) iş birliğinde yürütülen İş-İşgören Temelli Uyum Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması projesi kapanış toplantısı yapıldı

KUTSU VE DPÜ TTO’nun KUTSO’nun İş-İşgören Temelli Uyum Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması projesi sona erdi. Toplantıda Doç. Dr. Hakan Kara tarafından projeye ilişkin bilgi sunumu yapıldı. Doç. Dr. Kara, yapılan proje çalışmaları kapsamında, örnek bir işlevsel model geliştirildiğini, reorganizasyon ile KUTSO’ya ait özgün bir modelin bilimsel yöntemlerle oluşturulduğunu ve uygulamaların da bu temelde yürütüleceğini ifade ederek, proje verilerini Başkan İsmet Özotraç’a sundu. İsmet Özotraç, akademik ve bilimsel çalışmaların her alanda önemli olduğunu, hem KUTSO’nun, hem de bağlı üyelerinin iş geliştirme ve farkındalığın artırılması yönündeki çalışmalara önem verildiğini belirtti. Mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalardan da söz eden Özotraç, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların kazandırılması için de eğitimin önemli olduğunu dile getirdi. DPÜ ile etkili ve verimli iş birliğinden, güzide kadroda yer alan akademisyenlerin değerli katkılarından memnuniyet duyulduğunu belirten Özotraç, Uysal’a teşekkür ederek kamu, üniversite, sanayi iş birliğinin, üyelerin ve şehrin yararına artarak sürdürülmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.