içinde

2. OSB’nin adı 30 Ağustos olarak değiştirildi

Kütahya Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesinin adı genel kurul kararı ve bakanlık onayı ile 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi adını aldı

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kütahya 2. OSB’nin ismi konusunda geçmişten beri söylemlerde belirsizlikler mevcuttur. Bazı kayıtlarda bu bölge hakkında “Kütahya OSB-2”, bazılarında “Kütahya 2. OSB” ve bazılarında ise “Kütahya Çalca OSB-2” şeklinde isimlendirmeler bulunmakta idi. Genel Kurulda “ikinci” isminin verilmesinin karışıklıklara sebep verdiği, Genel Kurula katılan katılımcılar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, genel kurulumuzda OSB’nin adının Kütahya ilinin bir özelliğinin, tarihsel bir mekânın veya olgunun isim olarak verilmesi kararlaştırılarak, katılımcıların oy birliği ile “Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi” olarak değiştirilmiş  ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Bildiğiniz üzere şanlı tarihimizde 30 Ağustos ismi hem Kütahya’mız hem de Türk Milleti adına büyük önem taşımaktadır.”

6 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Kütahya 30 Ağustos OSB’de 35 sanayi parselinin bulunduğunu belirten Çetiner, “19 parsele İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilerek üretime geçmiş ve halihazırda bin 700 kişiye istihdam sağlamıştır. 3 parselin inşaatı tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi verilmiş, çok yakın zamanda üretime geçmesi beklenmekte, 6 parsele yapı ruhsatları verilerek inşaat süreçleri devam etmekte, 7 parselin ise yapı ruhsat aşaması devam etmektedir. Yine Bölgemizde Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adı altında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisi ile 40 adet en az bin m2’lik Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılarına hizmet edecek Sanayi Sitesinin inşaatı devam etmektedir. Yatırımlar tamamlandığı zaman Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 6 bin kişiye iş imkânı sağlanacaktır. 30 Ağustos OSB, sürekli üreten, gelişen ve güçlenen yapısı ile istihdam yaratmaya, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer üretmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.