içinde

İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtıldı

Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandı. Kütahya için öncelikli 6 afet türü tespit edildi. 276 eylem, 20 hedef belirlendi. Vali Ali Çelik, “Bugün bizim için bir başlangıç noktası. Tüm paydaşlarımızla planın içinde tanımlanan eylemlerin takipçisi ve yerine getiricisi olacağız” dedi

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 74 kamu kurum/kuruluşu, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör, meslek odaları ve STK’lardan 145 sistem katılımcıyla hazırlanan Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı, Kütahya Valisi Ali Çelik’in başkanlığında, paydaşların katılımıyla yapıldı.

ÖNCELİKLİ 6 AFET TÜRÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya’nın öncelikli afet türleri; deprem, kentsel ve orman yangınları, sel ve taşkınlar, heyelan ve kaya düşmesi, endüstriyel ve KBRN kazaları ile maden kazaları olarak tespit edildi. İRAP Kütahya kapsamında öncelikli afetler ile diğer afetlerdeki riskler tek tek ele alınarak 276 eylem, 20 hedef ve bir amaç belirlendi.

‘VATANDAŞLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ’

Afetten sonra yaşanan sosyal ve ekonomik zararların göz önünde bulundurularak farkındalığın artırılması gerektiğini kaydeden Vali Çelik, “Vatandaşlarımızın desteği özellikle bu işin arkasındaki gücü sağlamada önemli bir rol alacak. Devletimizin beklentisi bütün paydaşların etkili bir iletişimle bu sürecin yönetilebilmesi için paydaşların katkıda bulunması. İnşallah yapılan çalışmaların sahada uygulaması da başarıya ulaşır” dedi.

#kütahya #kütahyadanhaber #irap #afet #kütahyafad #kütahyahaberleri #sondakikakütahya #kütahyavalisi