in

Maden sahaları yeniden ağaçlandırılıyor

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:162karakter

 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından maden izni alınan sahalarda ocaklar kapatıldıktan sonra rehabilite edilerek, yeniden doğaya kazandırılıyor

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Tunçbilek Orman İşletme şefliği sınırları içerinde Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi tarafından işletilerek, 2018 yılında Bölge Müdürlüğümüze yeniden devredilen 22 Ha maden sahası yeniden yeşile büründü. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında aynı yıl içinde rehabilitasyon programına alınan sahaya 75 bin adet karaçam fidanı, şevlere de 3.000 adet yalancı akasya fidanı dikildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetleri neticesinde bozulan sahada yapılan arazi ıslahı çalışmaları ile tabii dengenin yeniden kurulması, alanın yeniden insanların ve diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilerek, tabiata yeniden kazandırılması sağlanıyor.

Haberimizi puanlar mısınız?