in

Ormanlarda doğal gençleştirme tatbikatı

  • Okuma Süresi:1dk
  • Karakter Sayısı:271karakter

 

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Akbayır Orman İşletme Şefliği personeline, yaşlanan ağaçlar için doğal gençleştirme çalışmaları, uygulamalı olarak gösterildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Akbayır Orman İşletme Şefliğinde uygulamalı tatbikat yapıldı. Doğal Gençleştirme sahasında tohum ağaçlarının işaretlenmesi konusunda Orman İşletme Şefi ve personele yönelik olarak düzenlenen tatbikatta, doğal gençleştirme çalışmalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörün toprağa düşecek yeterli ve sağlıklı tohum miktarı olduğunun altı çizildi ve uygulamalar yapıldı. Yaşlanan ağaçların doğayı taklit ederek, yeniden gençleştirilmesi işlemine Doğal Gençleştirme denildiğinin bilgisinin aktarıldığı tatbikatta; bu kapsamda düzgün ve elit bireylerin seçilerek işaretlendiği ve bunların tohumlarından faydalanılarak yeni ve sağlıklı fidanlar elde edildiği, bu şekilde de ormanların sürekliliğinin sağlandığı aktarıldı. Tatbikata Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, Akbayır Orman İşletme Şefi Sevim Taş katıldı. Tatbikat sonrasında daha önce çalışması yapılan sahalarda incelemelerde bulunuldu. Ormanların sürdürülebilirliğinin ancak silvikültürel sistemlere dayalı uygulamalarla sağlanabileceğinin vurgulandığı incelemelerde, yapılan çalışmalar yerinde görüldü.

Haberimizi puanlar mısınız?