içinde

ZAFER’den KOBİ’lere 10 milyon TL’lik destek

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 10 milyon TL toplam bütçeli İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN) paydaşların katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıyla ilan edildi

Program Yönetimi Birimi Uzmanı Hasan Cenk Dedeoğlu’nun KOBİFİN’e ilişkin temel hususlar hakkında, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Afyonkarahisar Şubesi Müdürü Serkan Sandıkçıoğlu’nun ise aracı kuruluş nezdindeki işlemler hakkında bilgilendirme yaptığı toplantı Genel Sekreter Veli Oğuz’un konuşması ile sona erdi. KOBİFİN kapsamında TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmakta olup başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman gideri (kar tutarı) Ajans tarafından karşılanacak. Program kapsamında karşılanacak olan finansman gideri asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olarak açıklandı. KOBİFİN kapsamında stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde, BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde projeler desteklenecek.

#kütahya #kütahyadanhaber #sondakikakütahya #kütahyahaberleri #zaferkalkınmajansı #kobi #destek #hibe