içinde

ZAFER’den paydaş toplantısı

Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti (LIVERUR) projesi kapsamında paydaş toplantısı düzenlendi

Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Zafer Kalkınma Ajansının ortağı olduğu 4,1 milyon avro bütçeli “Kırsal Alanlarda Yaşam Laboratuvarı Araştırma Konsepti / Living-Lab Research Concept in Rural Areas” (LIVERUR) projesinin paydaş toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıda, Living Lab (Yaşam Laboratuvarı) konsepti kapsamında ekonomik, ekolojik, sosyolojik sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, teknolojik çevre/ faktörler, paydaş katılımı ve açık inovasyon alanında bilgi verildikten sonra katılımcıların görüşleri alındı. Odak grup çalışmaları şeklinde dört farklı oturumda düzenlenen toplantılar interaktif çalışmalar ile tamamlandı.